Екипна работа при заснемане на сватби

Какви са предимствата и недостатъците когато наемете екип да заснеме Вашата сватба?

Сватбата е събитие, което нерядко протича едновременно на различни локации. Когато има двама оператора или фотографа, става възможно да се отразят вълненията и при подготовката на булката, и тези при младоженеца. Това не единствената полза. За мен е много по-важно, и от кинематографична гледна точка, да има различни снимачни ъгли, крупности и уловени емоции.

Когато операторът е един, може да следи единствено случващото се с младоженците, дори и да вижда други интересни неща. Това е така, поради фактора звук. Представете си, младоженците подписват и в момента на поставянето на пръстените, операторът решава да заснеме плачещата от щастие майка. Съмнявам се, че повечето младоженци ще бъдат щастливи да липсва този важен момент! Мултикамерното заснемане и работата в екип правят възможно в сватбения Ви филм да няма пропуснати важни моменти и емоции.